Зарегистрироваться

Восстановить пароль

Учетная запись пользователя

Написать отзыв

Только один файл.
Ограничение 2 МБ.
Допустимые типы: png, gif, jpg, jpeg.
Размер не меньше 100x100 пикселей.
Кратко опишите внесённые вами изменения.

Оставить сообщение

Заказать демо

Перечень актуальных типовых форм первичных учетных документов для хранения и переработки зерна

Рекомендации по применению и оформления отраслевых типовых форм учетных документов, используемых при хранении и переработке зерна и продуктов его переработки, утвержденные приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 08.04.2021 № 728, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 03.06 .2021 за № 748/36370

Перечень отраслевых типовых форм и технические условия их изготовления

Номер форми

Найменування форми

Формат

Вид виробу
 і роботи

Обсяг, аркушів

Стор.

Оформлення кількісно-якісного обліку зерна

ЗХС-3

Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості за середньодобовим зразком

А4

Блокнот в обкантовці

100

 

ЗХС-4

Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з проведенням лабораторних досліджень якості кожної окремої партії

А4

блокнот в обкантовці

100

 

ЗХС-5

Реєстр товарно-транспортних накладних на прийняте зерно та олійні культури

А4

блокнот в обкантовці

100

 

7

Журнал реєстрації актів зачистки

А5

зошит у цупкій обкладинці

24

 

14

Приймальний акт на багатовагонне (багатобаржове) надходження зерна

А3

зошит у цупкій обкладинці

100

 

15

Приймальний акт на одновагонне (однобаржове) надходження зерна

А5

зошит у цупкій обкладинці

100

 

16

Наказ на відпуск ( відвантаження ) зерна

А5

зошит у цупкій обкладинці

100

 

19

Накладна на переміщення зерна та продуктів його переробку в межах підприємства

А5

зошит у цупкій обкладинці

100

 

20

Відомість залізничних ( водних ) накладних на відвантаження зерна

А4

зошит у цупкій обкладинці

100

 

22

Акт на оприбуткування зміток

А5

зошит у цупкій обкладинці

100

 

23

Акт на знищення непридатних відходів

А5

зошит у цупкій обкладинці

100

 

3ХС-28

Журнал реєстрації зважування вантажів на автомобільних вагах

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

29

Журнал реєстрації зважування на вагонних вагах вантажів, що надходять або відпускаються

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

30

Акт зачистки (для зерна та продуктів його переробки)

А4

бланк

 

30-а

Акт зачистки (для кукурудзи в качанах)

А4

бланк

 

32

Розпорядження–акт на доробку борошна і круп, пакованих в мішки стандартною масою

А4

бланк

 

33

Розпорядження–акт на обмолот кукурудзи в качанах

А5

бланк

 

34

Розпорядження–акт на доробку зерна, насіння олійних культур

А4

бланк

 

36

Книга кількісно – якісного обліку зерна та продуктів його переробки

А4

книга, оправа №5 з пробитими отворами для шнуровки

96

 

36-а

Книга кількісно – якісного обліку кукурудзи в качанах

А3

книга, оправа №2 з пробитими отворами для шнуровки

48

 

ЗХС-37

Звіт про рух зерна та продуктів його переробки, тари на підприємствах

А5

блокнот в обкантовці

100

 

2

Акт-розрахунок

А4

бланк

 

6

Акт виконання робіт з формування  партії експортного зерна

А4

бланк

 

Оформлення якісного обліку зерна

42

Посвідчення про якість зерна

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25х3

 

47

Картка лабораторного дослідження зерна

А5

зошит у цупкій обкладинці

48

 

ЗХС-49

Журнал реєстрації лабораторних досліджень середньодобових зразків під час прийманні зерна

2А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

50

Журнал попередньої оцінки показників якості зразків зерна пшениці, відібраних на полях товаровиробників

2А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

51

Журнал реєстрації вологості під час визначення її в сушильних шафах для зерна та продуктів його переробки

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

54

Акт-рекламація

А4

бланк

 

55

Журнал реєстрації отриманих актів-рекламацій щодо розбіжностей у якості зерна та продуктів його переробки

А5

зошит у цупкій обкладинці

24

 

56

Журнал реєстрації результатів досліджень об’єктів з метою встановлення зараженості шкідниками

А5

зошит у цупкій обкладинці

24

 

59

Журнал реєстрації показників якості зерна, що надходить та відвантажується залізничним і водним транспортом

2А4

книга, оправа №5

96

 

66

Журнал спостереження за зерном, що зберігається в зерносховищах, металевих банках і в силосах елеватора

2А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

71

Журнал реєстрації лабораторних досліджень під час сушіння зерна на зерносушарках

2А4

книга, оправа №5

96

 

78

Штабельний ярлик на зерно

А4

бланк

 

81

Журнал реєстрації лабораторних досліджень під час очищення зерна на зерноочисних машинах

А3

зошит у цупкій обкладинці

48

 

82

Журнал реєстрації лабораторних досліджень насіння кукурудзи в качанах

А3

зошит у цупкій обкладинці

48

 

91

Штабельний ярлик на насіння

А4

бланк

 

94

Журнал реєстрації лабораторних досліджень насіння

2А4

книга, оправа №5

24

 

122

Журнал обліку роботи зерносушарки за зміну

2А4

книга, оправа №5

96

 

123

Журнал перевірки лабораторного вимірювача деформації клейковини (типу вдк)

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

144

Журнал зерносушильника цеху сушіння кукурудзи в качанах

2А4

книга, оправа №2

48

 

145

Журнал змінного майстра цеху обмолоту та калібрування кукурудзи

2А4

книга, оправа №2

48

 

153

Журнал обліку робіт з вентилювання зерна атмосферним повітрям

А4

книга, оправа №2

48

 

Оформлення якісного обліку продукції на борошномельних підприємствах

40

Посвідчення про якість борошна та манних круп

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25х3

 

40-а

Посвідчення про якість висівок

А5

Бланк

 

45

Картка лабораторного дослідження  борошна та манних круп

А5

бланк

 

52

Журнал оперативного контролю показників якості зерна і продукції на борошномельних заводах

2А4

книга, оправа №5

96

 

57

Журнал для розрахунку середньозважених показників зерна та продукції

4А3

книга, оправа № 5

96

 

67

Журнал спостереження за продукцією, що зберігається

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

68

Журнал визначення зольності

А4

книга, оправа №5

96

 

69

Журнал для контролю магнітних установок

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

69-а

Журнал обліку металомагнітної домішки

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

70

Журнал пробної випічки

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

77

Штабельний ярлик на борошно, крупи

А5

бланк

 

80

Журнал обліку введення вітамінів у продукцію

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

116

Журнал начальника розмелювального цеху

2А3

книга, оправа №5

96

 

117

Акт про зачистку виробничого корпусу і результати переробки зерна

А4

бланк

 

140

 

Журнал реєстрації санітарного стану вагонів

А4

книга, оправа №5

96

 

150

 

Журнал контролю стандартної маси продукції в тарі

А4

 

книга, оправа №5

 

96

 

 

Оформлення якісного обліку продукції на круп’яних підприємствах

41

Посвідчення про якість круп

А5

Квитанційна книжка в обкладинці з трьома комплектами різного кольору. Друкується з типографською нумерацією

25х3

 

46

Картка лабораторного дослідження круп

А5

Бланк

 

53

Журнал оперативного контролю показників якості по круп’яному заводу

2А4

книга, оправа №5

96

 

58

Зведений лабораторний журнал по круп’яних заводах (якість зерна, круп, побічних продуктів та відходів)

4х2А4

книга, оправа №5 (з вкладними аркушами)

96

 

83

Журнал реєстрації лабораторних досліджень на залишковий вміст отрутохімікатів у зерні, продуктах його переробки та повітрі приміщень після їх хімічного знезараження 

А4

зошит у цупкій обкладинці

48

 

83-а

Результат лабораторного дослідження на залишковий вміст отрутохімікатів в зерні, продукції та комбікормах

 

А4

бланк

 

83-б

Результат лабораторного дослідження на  вміст отрутохімікатів у повітрі об’єктів під час здачі їх в експлуатацію

 

А4

бланк

 

Оформлення кількісно-якісного обліку насіннєвого зерна

84

(22 АПК)

Свідоцтво на гібридне насіння кукурудзи

А5

бланк

 

85

(15 АПК)

Свідоцтво на насіння

А4

бланк

 

86

(16 АПК)

Атестат на насіння

А4

бланк

 

87

Етикетка

А6

бланк

 

88

Протокол випробування

А4

бланк

 

89

Акт відбору середніх зразків для визначення посівних якостей насіння

А3

бланк

 

90

Робочий бланк зразка насіння

А3

бланк

 

92

Розпорядження на очищення насіння

 

93

Акт на об’єднання однорідних партій насіння

А5

бланк

 

Оформлення обліку промислового виробництва

109

Розпорядження на відпуск зерна в переробку

А5

бланк

 

110

Накладна на відпуск зерна в переробку

А6

блокнот в обкантовці

100

 

111

Забірна картка на зерно, відпущене в переробку

А5

бланк

 

112

Накладна на здавання продукції із виробництва на склад

А4

блокнот в обкантовці

100

 

113-а

Рапорт про виробництво потоків борошна і використання зерна на борошномельному заводі

А4

бланк

 

113-б

Рапорт про використання потоків борошна та виробництво продукції на борошномельному заводі

А4

бланк

 

114

Рапорт про виробництво комбікормів і використання сировини на комбікормовому заводі

А4

блокнот в обкантовці

100

 

115

Накладна на здавання в дороблення нестандартної продукції зі складу

А6

блокнот в обкантовці

100

 

118

Рецепт (склад сировини і плановий розрахунок собівартості комбікорму)

А5

бланк

 

119

Вимога-накладна на відпуск сировини із складу у виробництво (для комбікормових заводів)

А5

блокнот в обкантовці

100

 

120

Журнал змінного майстра. Звіт про роботу комбікормового заводу за зміну

А4

книга, оправа №5

96

 

121

Виробничий акт-звіт про використання сировини і виробництво комбікормової продукції

А4

бланк

 

124

Журнал роботи елеватора та механізованих зерносховищ (рбо, соб, моб)

А4

книга, оправа №5

96

 

128

Журнал приймання та здавання змін по електроцеху

А4

книга, оправа №5

96

 

129

Журнал роботи засобів механізації

А4

книга, оправа №5

96

 

141

Ваговий журнал для реєстрації зважування на автоматичних вагах

А4

книга, оправа №5

96

 

142

Акт на відпуск кукурудзи в качанах у виробництво (в сушильні камери)

А5

бланк

 

143

Книга обліку кукурудзи, поданої у виробництво

А4

книга, оправа №2

48

 

147

Акт інвентаризації незавершеного виробництва (сушіння, обмолот, калібрування зерна кукурудзи)

А5

бланк

 

148

Акт про зачистку виробничого корпусу і результатах обробки насіння кукурудзи

2А4

бланк

 

149

Накопичувальна відомість надходжень на склади із виробничих цехів бракованої кукурудзи, побічних продуктів і відходів від обробки партій кукурудзи

А3

бланк

 

Оформлення обліку робіт і матеріалів із знезараження зерна та продуктів його переробки

131

Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дезинсекції

А5

бланк

 

132

Приймально-здавальний акт на виконані роботи з дератизації

А5

бланк

 

133

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезинсекції зерна, продукції й комбікормів

А3

зошит у цупкій обкладинці

48

 

134

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дезинсекції приміщень та обробки територій гербіцидами

А3

зошит у цупкій обкладинці

 

135

Журнал обліку обсягів виконаних робіт з дератизації

А3

зошит у цупкій обкладинці

 

136

Акт попереднього обстеження на проведення фумігації зерна та продуктів його переробки

А4

бланк

 

137

Акт попереднього обстеження на проведення фумігації приміщень, суден, тари, брезентів, щитів та газової дератизації

А4

бланк

 

138

Журнал обліку руху отрутохімікатів по складу

А4

бланк

 

154

Вимога-накладна на хімікати

А5

бланк

 

155

Акт на виготовлення приманки для дератизаційних робіт

А6

бланк

 

156

Акт на знищення приманки

А6

бланк

 

157

Паспорт коробки протигазу

А6

бланк

 

Оформлення інвентаризації зерна та продуктів його переробки

171-а

Відомість зважування на автоматичних вагах

А5

блокнот в обкантовці

100

 

171-б

Відомість зважування для автомобільних, вагонних, бункерних і товарних вагах

А5

блокнот в обкантовці

100

 

172

Акт інвентаризації зерна та продуктів його переробки по складу

А3

бланк

 

174

Акт інвентаризації зерна та продуктів його переробки, які знаходяться у дорозі

А4

бланк

 

175

Зведена відомість інвентаризації зерна, продукції по підприємству

А3

бланк

 

176

Відомість про кількість розглянутих актів зачистки щодо нестач та надлишків зерна і продукції, затверджених керівником підприємства

А4

бланк

 

177

Протокол засідання інвентаризаційної комісії

3А4

бланк

 

178

Акт інвентаризації справ по нарахуванням за нестачі, розтрати і крадіжки

А3

бланк

 

186

Акт інвентаризації заборгованості по натуральним позикам (із довідкою-підтвердженням)

А4

бланк

 

187

Зведена відомість інвентаризації заборгованості за натуральними позиками

А4

бланк

 

Надходження/відвантаження зерна та продуктів його переробки

196

Матеріальна перепустка

А6

квитанційна книжка в обкладинці з двома комплектами різного кольору

 

50х2

 

 

200

Журнал обліку фактур, товарно-транспортних накладних і перепусток, повернутих охороні під час виїзду транспорту з території об’єкта

А4

зошит у цупкій обкладинці

48