Зареєструватися

Відновити пароль

Обліковий запис користувача

Написати відгук

Лише один файл.
Обмеження: 2 МБ.
Дозволені типи: png, gif, jpg, jpeg.
Розмір не менше 100x100 пікселів.
Коротко опишіть внесені зміни.

Залишити повідомлення

Замовити демо

Ризики у зерновому бізнесі

Зерновий бізнес є однією з ключових галузей сільського господарства та продовольчої безпеки України. Однак, як і будь-який інший бізнес, він несе в собі певні ризики, які можуть суттєво вплинути на прибутковість та стабільність роботи підприємства. У цій статті розглянемо основні ризики у зерновому бізнесі та шляхи їх мінімізації.

Ризики виробництва (вирощування) зерна

Ризики який в першу чергу стосується виробників зерна:

 • кліматичні ризики (посуха, заморозки, град та ін.);
 • ризики, пов'язані з ґрунтами (низька родючість, ерозія, засолення та ін.);
 • ризики, пов'язані з хворобами та шкідниками рослин.

Для мінімізації ризиків вирощування зерна необхідно:

 • застосовувати сучасні технології вирощування зернових культур, включаючи систему безвідвального землеробства, прецизійне землеробство та ін.;
 • проводити регулярний моніторинг стану ґрунтів, рослин та погодних умов;
 • своєчасно проводити заходи з боротьби з хворобами та шкідниками рослин.

Ризики при зберіганні зерна

Зберігання зерна є важливою складовою у зерновому бізнесі. Однак, воно також несе в собі певні ризики, зокрема:

 • ризики втрат через псування зерна (внаслідок неправильного зберігання, підвищеної вологості, нагрівання та ін.);
 • ризики втрат через шкідників (комах, гризунів та ін.);
 • ризики втрат через пожежі та інші аварійні ситуації;
 • воєнні ризики (внаслідок воєнних дій на території розміщення зернового складу чи елеватору).

Для мінімізації ризиків втрати зерна під зберігання необхідно:

 • забезпечити належні умови зберігання зерна (підтримання оптимальної температури та вологості, регулярна вентиляція та ін.);
 • проводити регулярний моніторинг стану зерна та заходів з боротьби з шкідниками;
 • забезпечити належний рівень пожежної безпеки на зерносховищах;
 • застрахувати зерно.

Ризики втрати зерна при перевезенні

Логістика є одним з ключових елементів у зерновому бізнесі, оскільки вона забезпечує переміщення зерна від виробника до споживача або місць зберігання та морських і річкових терміналів. Однак, логістика також несе в собі певні ризики, зокрема:

 • ризики втрат або псування зерна під час транспортування;
 • ризики затримок у доставці зерна, що можуть призвести до втрати ринку або контрактних зобов'язань;
 • ризики, пов'язані з діяльністю транспортних компаній (неналежне виконання контрактних зобов'язань, недостача вагового матеріалу та ін.);
 • ризики втрати зерна через крадіжки на транспорті.

Для мінімізації цих ризиків необхідно:

 • застосовувати сучасні технології та транспортні засоби для перевезення зерна;
 • проводити регулярний моніторинг стану зерна під час транспортування та заходів з боротьби з шкідниками;
 • укладати контракти з надійними та відповідальними транспортними компаніями за гарантіями щодо убезпечення товару від крадіжок та інших ризиків.

Ризики при торгівлі зерном

Торгівля зерном є одним з найважливіших етапів у зерновому бізнесі, оскільки вона забезпечує прибутковість та стабільність роботи підприємства. Однак, торгівля також несе в собі певні ризики, зокрема:

 • ціновий ризик (волатильність цін на зерно на світовому та внутрішньому ринках);
 • валютний ризик (зміна курсу валют, в яких проводиться торгівля);
 • контрактний ризик (невиконання контрактних зобов'язань протилежною стороною);
 • ризик недостачі зерна під час приймання.

Для мінімізації торгових ризиків необхідно:

 • регулярно аналізувати стан та тенденції розвитку світового та внутрішнього ринків зерна;
 • застосовувати інструменти хеджування (ф'ючерси, опціони та ін.) для захисту від цінових та валютних ризиків;
 • укладати контракти з надійними та відповідальними контрагентами;
 • забезпечити належний рівень запасів зерна для компенсації втрат.

Необхідність впровадження програмного забезпечення для обліку зерна та контролю усіх процесів торгівлі зерном

Одним з ключових шляхів мінімізації ризиків у зерновому бізнесі є впровадження сучасних інформаційних технологій, зокрема програмного забезпечення для обліку зерна та контролю усіх процесів торгівлі зерном. Таке програмне забезпечення дозволяє:

 • автоматизувати та оптимізувати процеси обліку та зберігання зерна, що дозволяє мінімізувати ризики втрат та псування;
 • проводити регулярний моніторинг стану зерна та заходів з боротьби з шкідниками, що дозволяє своєчасно виявити та усунути потенційні проблеми;
 • автоматизувати та оптимізувати процеси логістики, що дозволяє мінімізувати ризики затримок та втрат під час транспортування;
 • проводити регулярний аналіз стану та тенденцій розвитку світового та внутрішнього ринків зерна, що дозволяє мінімізувати ціновий та валютний ризики;
 • автоматизувати та оптимізувати процеси укладання та виконання контрактів, що дозволяє мінімізувати контрактний ризик.

 

Впровадивши сучасні технології, регулярний моніторинг та аналіз, зернотрейдери можуть знизити до мінімума ризики процесу зерноторгівлі та мати більші прибутки.