Зареєструватися

Відновити пароль

Обліковий запис користувача

Написати відгук

Лише один файл.
Обмеження: 2 МБ.
Дозволені типи: png, gif, jpg, jpeg.
Розмір не менше 100x100 пікселів.
Коротко опишіть внесені зміни.

Залишити повідомлення

Замовити демо

Автоматизація проводок приймання сировини та переміщення її на борошномельному підприємстві

Бухгалтерські проводки під час приймання та переміщення зерна між виробничими дільницями на борошномельних підприємствах одні із найбільших поширених операцій документообігу на цьому виді зернопереробних підприємство. В залежності від структури підприємства існують різні способи приймання сировини та переміщення її між підрозділи для відображення цих процесів у відповідних документах.
В цій публікації розглянемо які існують способи бухгалтерських проводок та типи документів необхідні для приймання та переміщення сировини і готової продукції на борошномельних підприємствах.

Документи при прийманні сировини на борошномельних підприємствах

В залежності від структури борошномельного підприємства може бути 3 схеми приймання зерна та документальної постановки його на облік.

Спосіб 1. Якщо борошномельне підприємство має власний елеватор, то проводки зерна здійснюються за схемою кількісно-якісного обліку як і на лінійних елеваторах зберігання зерна. Для цього складається договір зберігання, ТТН на зерно, реєстр прибуткових накладних, акт доробки та інші документи.
Головною відмінністю в такій схемі документообігу від ведення обліку звичайного елеватора - це використання універсального документу - переміщення між дільницями. Його використовують при передачі зерна з елеватора у виробництво та при переміщенні готової продукції на склад.

Спосіб 2. Приймання відбувається за схемою кількісно-якісного обліку але у спрощеному вигляді. В таком випадку на основі ТТН складається акт приймання сировини по якому можна робити проводки як по зернопродуктам, так і по номенклатурі. По цій схемі спочатку потрібно скласти договір переробки в розрізі якого ведуться інші документи. Для ТТН потрібно створити карту аналізу якості зерна (форма 47) або акти приймання зерна, як у нашому випадку та оприбуткувати його в розділі зернопродуктів.

Спосіб 3. Самий простий коли не виконується кількісно-якісний облік зерна, а проводки здійснюються через приймання номенклатури. Для цього також створюють договір переробки, в ТТН вказують операцію приймання номенклатури замість зернопродуктів. Далі потрібно зробити оприбуткування вказаної в ТТН номенклатури на основі акта приймання сировини в розрізі номенклатури.

Таким чином в залежності від схеми роботи борошномельного підприємстві можна здійснювати облікові операції під час приймання сировини на переробку.

Документи при переміщенні сировини між дільницями борошномельного виробництва

Для цього використовують універсальний документ - акт переміщення між дільницями.

Він потрібний в тому випадку, коли сировина переміщується з елеватора чи склада на млин між різними матеріально-відповідальними особами як по зерновій сировині, так і по номенклатурі. В такому випадку змінюється контрагент на партію помелу. По цій схемі можна виконувати як передачу зернопродуктів на партію помелу, так і готову номенклатуру. Наприклад, у мішках визначеної ваги.

Яке програмне забезпечення використовувати для автоматизації документообігу на борошномельних підприємствах

Для автоматизації бухгалтерських проводок зерна на борошномельному підприємстві можна використовувати як типові конфігурації програмних продуктів, наприклад BAS КОРП, BAS Бухгалтері або BAS Агро, так і галузеві конфігурації (підсистеми), наприклад нашої розробки GrainElevatorSoft. Головною перевагою галузевих конфігурацій наявність необхідних довідників та готових схем ведення документообігу, а також інтеграція її з іншими підсистемами, що дозволяє розпочати роботу з ведення відповідної документації відразу після її впровадження і не потребує суттєвих доробок в процесі експлуатації на відміну від типових версій вищезгаданих продуктів.

За безкоштовним демо та консультаціями звертайтесь до наших фахівців, які вас проконсультують виходячи саме із особливостей ведення зернового обліку для вашого бізнесу.