Зареєструватися

Відновити пароль

Обліковий запис користувача

Написати відгук

Лише один файл.
Обмеження: 2 МБ.
Дозволені типи: png, gif, jpg, jpeg.
Розмір не менше 100x100 пікселів.
Коротко опишіть внесені зміни.

Залишити повідомлення

Замовити демо

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства. Особливості обліку

Сільськогосподарські підприємства мають специфіку в діяльності та управлінні ресурсами, що в порівнянні з підприємствами інших галузей впливає на їх бухгалтерський облік. В цій публікації розглянемо особливості ведення бухгалтерського обліку агропідприємств та розберемося як автоматизувати цей процес.

Особливості бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Виробничий цикл. Сільськогосподарські підприємства мають довгий виробничий цикл який може тривати від кількох місяців до кількох років. Це означає, що витрати, пов'язані з виробництвом, можуть бути розподілені протягом тривалого періоду часу.

Сезонність. Сільське господарство - це сезонний бізнес. Відповідно доходи та витрати можуть значно коливатися протягом року. Бухгалтерія повинна враховувати ці сезонні коливання.

Природні фактори. Урожайність та прибуток агро підприємств значною мірою залежать від природних факторів, таких як погода, стан ґрунту, хвороби рослин та тварин. Ці фактори повинні бути враховані в бухгалтерському обліку.

Активні біологічні ресурси. Сільськогосподарські підприємства працюють з активними біологічними ресурсами, такими як поголів'я худоби або багаторічні насадження. Ці ресурси повинні бути належним чином оцінені та внесені до бухгалтерського обліку.

Методи бухгалтерського обліку в сільському господарстві

Облік за витратами. Даний метод передбачає, що витрати на вирощування культур або вирощування тварин розподіляються протягом усього виробничого циклу. Це дозволяє отримати більш точне уявлення про прибуток від кожного циклу виробництва.

Облік за готовою продукцією. Цей метод передбачає, що витрати на виробництво розподіляються між готовою продукцією, коли вона готова до продажу. Це може бути корисним для сільськогосподарських підприємств, які мають довгі виробничі цикли.

Бухгалтерський облік активних біологічних ресурсів

Активні біологічні ресурси повинні бути оцінені за їх справедливою вартістю в момент придбання або вирощування. Потім вони повинні бути переоцінені на кінець кожного облікового періоду, щоб відобразити зміни в їх справедливій вартості. Ці зміни можуть бути результатом природного зростання, смертності, продажу або придбання. Наприклад, для зерна ведуть кількісно-якісний облік.

Бухгалтерський облік державної підтримки (надання субсидій)

Деякі агропідприємства отримують державну підтримку у вигляді субсидій або інших видів допомоги. Ці кошти повинні бути належним чином внесені до бухгалтерського обліку та відображені у фінансовій звітності.

Бухгалтерський облік ризиків і страхування

Сільськогосподарські підприємства стикаються з різними ризиками, включаючи ризики, пов'язані з погодою, хворобами рослин і тварин, та змінами цін в залежності від попиту на ринку. Ці ризики можуть бути частково пом'якшені за допомогою страхування. Витрати на страхування повинні бути внесені до бухгалтерського обліку та відображені в фінансовій звітності.

Бухгалтерський облік оренди землі

Багато сільськогосподарських підприємств орендують землю (паї) для ведення своєї діяльності. Витрати на оренду землі повинні бути внесені до бухгалтерського обліку та відображені в фінансовій звітності.

Чому для ведення бухгалтерії сільськогосподарського підприємства варто використовувати спеціалізовану конфігурацію програм для обліку

Ведення бухгалтерії сільськогосподарського підприємства ускладнюється через унікальні особливості галузі. Тому для спрощення цього процесу та підвищення його ефективності рекомендується використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.

Програмне забезпечення для бухглатерії агропідприємств повинно вирішувати такі задачі та враховувати наступні особливості:

Автоматизація процесів. Спеціалізована конфігурація програм для обліку дозволяє автоматизувати багато бухгалтерських процесів, таких як розрахунок витрат, формування звітності, облік активних біологічних ресурсів та ін. Це допомагає зменшити кількість ручної роботи та знизити ризик помилок.

Врахування особливостей галузі. Програмне забезпечення для бухгалтерії сільськогосподарських підприємств повинно враховувати особливості галузі, такі як довгий виробничий цикл, сезонність, вплив природних факторів та ін. Це дозволяє отримати більш точну та актуальну інформацію про фінансовий стан підприємства.

Інтеграція з іншими системами. Спеціалізоване програмне забезпечення повинно мати можливості інтеграції з іншими системами, які використовуються на підприємстві, такими як системи моніторингу урожайності, системи управління відносинами з клієнтами (CRM), системи контролю якості та ін. Це дозволяє отримати комплексну картину діяльності підприємства та приймати більш обґрунтовані рішення.

Зручність та гнучкість. Програмне забезпечення для бухгалтерії сільськогосподарських підприємств повинно мати зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що спрощує роботу бухгалтерів. Також, воно повинно налаштовуватися під конкретні потреби підприємства, що забезпечує максимальну гнучкість та ефективність.

Забезпечення відповідності законодавству. Спеціалізоване програмне забезпечення регулярно оновлюється відповідно до змін у законодавстві, що стосується бухгалтерського обліку та звітності в сільському господарстві. Це дозволяє підприємствам завжди бути в відповідності з діючими нормативними актами.

Наприклад, для ведення бухгалтерії елеватора, чи зернопереробного підприємства розроблема спеціальна конфігурація програмного забезпечення GES: Зерно КОРП та GES: Зерно В якості універсальної програми для ведення бухгалтерського обліку сільгосппідприємств можна використовувати конфігурацію BAS Агро, що входить до лінійки програмних рішень для автоматизації бізнесу - BAS.

Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства має багато унікальних особливостей, які вимагають спеціалізованих знань і навичок. Завдяки застосуванню належних методів бухгалтерського обліку та спеціалізованої конфігурації програмного забезпечення агропідприємства можуть ефективно керувати своїми ресурсами та приймати обґрунтовані рішення.