Зареєструватися

Відновити пароль

Обліковий запис користувача

Написати відгук

Лише один файл.
Обмеження: 2 МБ.
Дозволені типи: png, gif, jpg, jpeg.
Розмір не менше 100x100 пікселів.
Коротко опишіть внесені зміни.

Залишити повідомлення

Замовити демо

Чому система НАССР на елеваторі не лише закон, а й технічна необхідність

Впровадження системи НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points) на елеваторах в Україні стало не лише законодавчою вимогою, а й технічною необхідністю, зважаючи на прийняття 9 липня 2023 року нового закону  від 20.06.2022 № 2320-IX "Про управління відходами".

Чому система НАССР важлива для елеваторів з точки зору законодавства

Згідно з ДСТУ ISO 22000:2019, який є національним стандартом, що відповідає принципам НАССР, всі підприємства харчової промисловості, включаючи елеватори, зобов'язані впровадити цю систему.

Законодавство України, гармонізоване з європейськими стандартами, зобов'язує всі харчові підприємства впроваджувати систему НАССР. Це включає в себе і елеватори, де зберігаються зернові та інші продукти. НАССР допомагає забезпечити безпеку продуктів на всіх етапах їх обробки та зберігання. Закон також передбачає регулярні перевірки та сертифікацію підприємств на відповідність стандартам НАССР.

Новий закон про відходи

З ухваленням нового закону про "Про управління відходами", підприємства зобов'язані впроваджувати більш ефективні методи управління відходами, зменшувати їх кількість та запобігати забрудненню навколишнього середовища. Для елеваторів це означає не тільки оптимізацію процесів зберігання та обробки зернових, а й мінімізацію відходів, що можуть виникнути внаслідок псування зернта, неправильного зберігання чи контамінації.

З точки зору технічної необхідності

Впровадження НАССР допомагає елеваторам мінімізувати ризики, пов'язані з безпечністю зерна, що зберігається та переробляється. Це, в свою чергу, знижує ймовірність псування продукції, шкоди для здоров'я людей та довкілля.
Новий Закон про відходи вводить жорсткіші вимоги до поводження з відходами, що генеруються на елеваторах. НАССР допомагає ідентифікувати, класифікувати та належним чином утилізувати ці відходи, запобігаючи їх негативному впливу на довкілля.

Переваги впровадження НАССР на елеваторі

  • Підвищення безпечності продукції. НАССР допомагає гарантувати, що зерно, яке зберігається та переробляється на елеваторі, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
  • Зниження ризиків. НАССР допомагає ідентифікувати та мінімізувати потенційні ризики, пов'язані з безпечністю зерна, що може знизити ймовірність псування продукції, шкоди для здоров'я людей та довкілля.
  • Збільшення довіри поклажодавців. НАССР підвищує довіру поклажодавців до послуг елеватора, роблячи його більш конкурентоспроможним на ринку.
  • Покращення екологічних показників. НАССР допомагає знизити негативний вплив елеватора на довкілля за рахунок належного поводження з відходами.
  • Зменшення витрат. НАССР може допомогти елеватору знизити витрати на випадки псування продукції, штрафи за порушення санітарних норм та інші непередбачені витрати.

Впровадження НАССР на елеваторі - це інвестиція в майбутнє підприємства та гарантія безпечної та якісної продукції, зростання довіри клієнтів, покращення екологічних показників та зниження витрат.

Хотіли б  зазначити, що програмне забезпеченення GrainElevatorSoft враховує усі норми та нові вимоги законодавства при формуванні звітності то ведення обліку на елеваторі, що також сприяє впровадженню системи НАССР на елеваторах. Ці послуги можуть допомогти підприємствам розробити та впровадити систему НАССР, яка буде відповідати всім вимогам законодавства та технічним стандартам.