Зареєструватися

Відновити пароль

Обліковий запис користувача

Написати відгук

Лише один файл.
Обмеження: 2 МБ.
Дозволені типи: png, gif, jpg, jpeg.
Розмір не менше 100x100 пікселів.
Коротко опишіть внесені зміни.

Залишити повідомлення

Замовити демо

Теорія та практика обліку зерна на елеваторі

В Україні  процес у взаэмовідносинах між поклажодавцями, які є клієнтами елеваторів, і безпосередньо самим елеватором, побудований на нормах та правилах встановлених в законодавчих актах і в більші мірі регулюється ними. Проте, як показує практика, багато моментів таких відносин на практиці не враховані і все працює не так "гладко", як прописано в постановах та нормах.
На що саме потрібно звернути увагу клієнту елеватора – поклажодавцю при роботі із елеватором.

Приймання зерна елеватором. Визначення умовно-залікової ваги зерна.

Теорія.
При оформленні складської квитанції (тобто відразу під час приймання зерна на зберігання) потрібно вказати умовно-залікову вагу, яка помилково сприймається поклажодавцем як точна вага зерна, яку він отримає.
Практика.
Немає ніяких підстав для списання будь-якої ваги зерна з партії, прийнятої на зберігання, крім як:

  • За фактом відвантаження або переоформлення;
  • За фактом підробітку зерна, з оформленням акту підробки;
  • При складанні акту-розрахунку, з уже відомою фактичною якістю відпуску (списується убуток по вологості, убуток показника смітної домішки не більше 0,2% і природня втрата при зберіганні).

Проблема.
При прийманні, не знаючи фактичної якості відпуску, неможливо визначити точну вагу зерна, який буде повернуто поклажодавцю. Значення «Умовно-залікова вага» в складській квитанції не має практичного сенсу.

Підробіток зерна. Складання акту підробітку.

Теорія.
Підробіток проводиться для загальної партії зерна.
Списання відходів та умовне списання усушки розшифровується по конкретним партіям поклажодавців із зазначенням точної ваги і якості утворених відходів для кожної партії.
Практика.
Оскільки зерно зберігається і підробляється знеособлено, то, ґрунтуючись тільки на даних виробничої дільниці, не можна точно визначити чиє саме зерно було підроблене і яка саме кількість відходів було списано з конкретної партії поклажодавця.
Більш того, часто не можна це визначити навіть приблизно.
Проблема.
Без впровадження певної додаткової системи обліку неможливо точно розшифрувати проведений підробіток в розрізі партій зерна поклажодавців. Дуже часто розшифровка складається емпіричним шляхом, що в принципі невірно.

Визначення базисних показників якості зерна і вартості послуг елеватора

Теорія.
При прийманні зерна на зберігання елеватор визначає показники якості, до яких зерно теоретично буде доведено в процесі зберігання. На підставі цих показників проводиться розрахунок умовно-залікової ваги та вартості послуг з сушіння та очищення.
Практика.
Показники якості, до яких буде фактично доведено зерно після сушки і очищення, можуть відрізнятися від базисних. Крім того, можливе поліпшення або погіршення якості зерна без підробітку, безпосередньо в процесі зберігання і переміщення на елеваторі. Зерно, вологість (смітна домішка) якого при прийманні трохи вище базисного значення, може не сушитися (не очищати).
Проблема.
При прийманні, ще не знаючи фактичних даних підробітку, неможливо точно визначити кількість тонно-відсотків зниження вологості і сміттєвої домішки, отже і точну вартість сушіння і очищення.
Вартість послуг, зазначена в реєстрі, не має практичного сенсу.

Переоформлення зерна на елеваторі

Теорія.
Переоформлення виробляється за фактично визначеною якістю партії.
Перед переоформленням слід бути складено акт-розрахунок і зроблені всі дозволені списання.
Практика.
Зерно, завезене вчора, сьогодні вже може бути переоформлене на іншого поклажодавця. Фактичну якість партії визначити важко, тому що саме ця партія може бути ще не підроблена, тому, як правило, застосовуються базисні показники якості. Списання відходів зробити неможливо, тому що в день переоформлення акту підробітку ще може і не бути. Отже, акт-розрахунок буде складено неправильно.
Проблема.
При переоформленні можуть бути невідомі:

  • фактична якість партії зерна;
  • фактична вага та якість списаних відходів.

Правильно скласти акт-розрахунок без цих даних неможливо.
Акт-розрахунок, заснований не на фактичних даних, не має практичного сенсу.

Розрахунок послуг із зберігання зерна на елеваторі

Теорія.
Метод розрахунку послуг із зберігання зерна ніякими нормативними документами не визначається і залишається на розсуд підприємства, яке має узгодити його з поклажодавцями.
Практика.
Різні підприємства використовують різні методи розрахунку:

  • по залишку фізичної ваги - найпростіший, зрозумілий і неточний спосіб;
  • по залишку умовно-залікової ваги, який розраховується на кожен день;
  • по залишку умовно-залікової ваги, який розраховується по партіях;

Проблема.
Без використання автоматизованої системи обліку всі методи розрахунку, крім розрахунку за залишком фізичної ваги, дуже трудомісткі і незрозумілі поклажодавцю. Розрахунок за залишком фізичної ваги застосовувати в принципі неправильно, тому що поклажодавець виплачує за зберігання обсягу зерна, який більше, ніж той обсяг зерна, що в підсумку буде поклажодавцю повернутий.

Яким чином можна вирішити проблеми із обліком зерна на елеваторі та зернопереробному підприємстві

Глибокий аналіз "вузьких місць" у взаємовідносинах виробників зерна та елеваторів дав нам розуміння, що їх можна вирішити автоматизацією процесів визначення умовно-залікової ваги, обліку зерна після підробітку, кількості тонно-відсотків зниження вологості і сміттєвої домішки, точної  вартості сушіння і очищення зерна.
Ми розробили  галузеві програмні рішення GES для автоматизації елеваторів, борошномельних. круп'яних та комбікормових підприємств, які працюють враховуючи не тільки теоретичні основи, але і практичні нюанси взаємовідносин виробників зерна та елеваторів. Впровадження таких програм для елеваторів роблять "прозорими" відносини з поклажодавцями, а відповідно і сприяють довгостроковому співробітництву.